Petycja przeciw grabieży organów na przeszczepy

pozyskiwanych od żywych i zdrowych osób, praktykujących Falun Dafa w Chinach


Głosy wsparcia zostaną przekazane do Wysokiego Komisarza ONZ. O procederze pozyskiwania narządów można przeczytać w raporcie Davida Matasa i Davida Kilgoura
więcej »
Wymagania dot. petycji składanych w ONZ, zakładają podanie adresu email lub nr telefonu lub adresu zamieszkania.

Petycja do Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka


  1. Prosimy o wezwanie Chin do natychmiastowego zaprzestania grabieży organów od uwięzionych praktykujących Falun Gong w Chinach.

  2. Prosimy o wszczęcie dalszych śledztw, prowadzących do ścigania sprawców biorących udział w tej zbrodni przeciwko ludzkości.

  3. Prosimy o wezwanie rządu chińskiego do natychmiastowego zakończenia brutalnych prześladowań Falun Gong, co jest podstawową przyczyną pozyskiwania narządów od praktykujących Falun Gong.

raport dot. pozyskiwania narządów na przeszczepy w Chinach


"... osoby praktykujące Falun Gong w Chinach, są ofiarami pozyskiwania narządów pobieranych od żywych osób. Utrzymuje się, że pozyskiwanie narządów dokonywane jest na praktykujących Falun Gong wbrew ich woli,zgodnie z planowym systematycznym działaniem i odbywa się na wielką skalę. Proceder ten uprawiany jest w wielu miejscach Chin. ..."
"... Pozyskiwanie narządów jest jednym z etapów przy operacjach transplantacji organów. Jego celem jest dostarczenie organów do transplantacji. Przeszczepy narządów mogą być wykonywane gdzie indziej niż się je pozyskuje. Miejsca te są zazwyczaj oddalone od siebie - narządy zdobywane w jednym miejscu są transportowane do innego, z zamiarem przeprowa- dzenia przeszczepu. ..."
"... narządy pozyskuje się od praktykujących jeszcze za ich życia. Praktykujący są uśmiercani w trakcie tych operacji pozyskiwania narządów lub natychmiast po ich zakończeniu. Operacje te są formą morderstwa. Posiadamy również informacje, że praktykujący zabijani w ten sposób, są kremowani. W rezultacie nie ma zwłok jako dowodów do zbadania i identyfikacji domniemanego źródła transplantacji narządów. ..."

pełna treść raportu »

czym jest Falun Gong?


Falun Gong, znany również jako Falun Dafa jest tradycyjną chińską dyscypliną doskonalenia duchowego o korzeniach wspólnych z buddyzmem. Jest ona połączeniem nauk moralnych z wykonywaniem medytacji i łagodnych ćwiczeń, co w kulturze chińskiej przyjęło się określać ogólnym terminem “czigong”. Stanowią one w swej istocie wyjątkowy i pełen relaksu sposób na poprawę zdrowia, kondycji fizycznej i umysłowej.

Podstawą praktyki Falun Gong są wartości takie jak: Prawda, Życzliwość i Cierpliwość (po chińsku: Dżen 真, Szan 善, Ren 忍). Falun Dafa uczy, że są to fundamentalne zasady, na których opiera się wszechświat i dlatego osoby praktykujące tą dyscyplinę, starają się stosować je w życiu codziennym.

Falun Gong było do 1999 r. w Chinach największą i najszybciej rozwijającą się praktyką. Szacuje się, że w ciągu zaledwie 7 lat od 1992 roku, kiedy dyscyplinę przekazano publicznie, liczba ćwiczących sięgnęła 70 do 100 mln. ludzi którzy uczynili Falun Gong częścią ich codziennego życia.

W Azji tego rodzaju duchowe praktyki określane są jako: droga kultywacji, samodoskonalenie i stanowią ważną części chińskiej tradycji kulturowej. Szkoły taoizmu, buddyzmu, konfucjanizmu wpisują się w te ramy.

Stosując tę łagodną praktykę uczniowie Falun Gong pozbywają się interesowności w relacjach międzyludzkich, dochodzą do osiągnięcia stanu głębszego zrozumienia siebie i samoświadomości, czystości wewnętrznej i równowagi – co można określić mianem całościowego, prawdziwego uzdrowienia. Ostatecznie uprawiający osiągają to, co w azjatyckiej tradycji nazywane jest „oświeceniem” bądź „osiągnięciem Tao” („Drogi”).

Celem praktyki Falun Gong jest wewnętrzna przemiana samego siebie i częstokroć przekłada się na pozytywne zmiany w otaczającym świecie, a praktykujący staje się cierpliwszym członkiem rodziny, sumienniejszym pracownikiem, więcej dającym z siebie członkiem społeczności, itp.

[więcej...]

formularz kontaktowy


Marek Sybilak
tel: 508 896 899

>>